Serwis i konserwacja ubrań gazoszczelnych

W 2014 roku dokonano generalnego remontu i oddano do użytku pomieszczenie stanowiące serwis ubrań ochrony przeciwchemicznej. Dotychczasowe pomieszczenie pełniące rolę serwisu od 1992 roku nie spełniało obecnie obowiązujących rygorystycznych wymogów.

Jest to jedyny taki serwis na terenie województwa śląskiego. Wykonuje się tu corocznie około 500 przeglądów kontrolno-konserwacyjnych Chemicznych Ubrań Gazoszczelnych stanowiących wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa śląskiego.

Serwisowanie Chemicznych Ubrań Gazoszczelnych polega na dezynfekcji, konserwacji, sprawdzaniu, a także kontroli okresowej i poużytkowej ubrań.


Wszystkie te zabiegi możliwe są dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pomieszczeń serwisu. Na wyposażeniu są między innymi urządzenia pomiarowe, rozbudowana instalacja pneumatyczna, szereg urządzeń i środków do dezynfekcji i konserwacji, a także dodatkowe pomieszczenie zaplecza pełniące również funkcje biura. Środki finansowe niezbędne do wykonania remontu pozyskano ze śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Komendy Miejskiej w Katowicach.