Ratownictwo chemiczne


Ćwiczenia-międzynarodowe-z-udziałem-SGRChem-Katowice-Piotrowice

• Modex Falck 2013 – Tinglev, Denmark

• Modex Falck 2012 – Maasvlakte, Netherlands

• NATO Demo Exercises 2010 – Slovenska Lupca, Slovakia

• Cooperation 2008 – Żagań, Poland

• EU Lux 2007 – Luxembourg

• EU Polex 2005 – Żagań, Poland

• EU Drex 2004 – Vienna, Austria

• Beskids 2004 – Frydek-Mistek, Czech Republic

• NATO Day 2002 – Ostrava, Czech Republic

• Comprotex 1999 – Bratislava, Slovakia

Zdjęcia

Ćwiczenia- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2019)

Serwis i konserwacja ubrań gazoszczelnych

W 2014 roku dokonano generalnego remontu i oddano do użytku pomieszczenie stanowiące serwis ubrań ochrony przeciwchemicznej. Dotychczasowe pomieszczenie pełniące rolę serwisu od 1992 roku nie spełniało obecnie obowiązujących rygorystycznych wymogów.

Jest to jedyny taki serwis na terenie województwa śląskiego. Wykonuje się tu corocznie około 500 przeglądów kontrolno-konserwacyjnych Chemicznych Ubrań Gazoszczelnych stanowiących wyposażenie Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa śląskiego.

Serwisowanie Chemicznych Ubrań Gazoszczelnych polega na dezynfekcji, konserwacji, sprawdzaniu, a także kontroli okresowej i poużytkowej ubrań.

Wszystkie te zabiegi możliwe są dzięki specjalistycznemu wyposażeniu pomieszczeń serwisu. Na wyposażeniu są między innymi urządzenia pomiarowe, rozbudowana instalacja pneumatyczna, szereg urządzeń i środków do dezynfekcji i konserwacji, a także dodatkowe pomieszczenie zaplecza pełniące również funkcje biura. Środki finansowe niezbędne do wykonania remontu pozyskano ze śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Komendy Miejskiej w Katowicach.

Pliki do pobrania