O nas

Witamy na stronie

Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr II w Katowicach-Piotrowicach.

Funkcjonowanie JRG II Katowice-Piotrowice rozpoczęło się w 1987 roku. Obecnie w jednostce pełni służbę 84 strażaków w systemie trzyzmianowym, którzy na wyposażeniu posiadają 8 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Podstawowy obszar chroniony jednostki stanowią południowe dzielnice miasta Katowice.

JRG II Katowice-Piotrowice jest jedną z czterech Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w województwie śląskim, w której została utworzona Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego. Na bazie jednostki utworzony został również Europejski Moduł Ochrony Ludności o profilu CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Strażacy JRG II Katowice-Piotrowice w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach międzynarodowych, dzięki czemu są przygotowani do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych na terenie całej Unii Europejskiej.