Wojewódzkie ćwiczenia SGR CHEM-EKO

Dnia 21 czerwca 2021r. w Częstochowie zostały przeprowadzone ćwiczenia dla sił i środków modułu wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek.

Założeniem ćwiczeń było sprawdzenie procedur dysponowania grup specjalistycznych, sprawdzenie procedury wyjazdu, ocena mobilności pododdziałów wraz z sprawdzeniem wyposażenia sprzętowego, utrwalenie wiedzy i umiejętności ratowników oraz całej kadry.

Szkolenie miało na celu udoskonalić zgranie ratowników Grup Specjalistycznych CHEM – EKO Państwowej Straży Pożarnej, wypracować taktykę postępowania z zakresu wzajemnego wsparcia w sytuacjach wymagających podjęcia działań w strefach zagrożenia Chemicznego, Biologicznego, Nuklearnego lub Radiologicznego.

W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki wchodzące w skład specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego (SGR CHEMEKO) z Bielsko-Białej, Częstochowy, Gliwic, Katowic.