Rozpoznanie otwartych zbiorników wodnych na terenie Katowic

W dniach 23 i 25 kwietnia zastęp 302-21 oraz 302-25 prowadził rozpoznanie rejonu operacyjnego w zakresie możliwości wykorzystania otwartych zbiorników wodnych podczas działań związanych z gaszeniem pożarów lasów.

Rozpoznanie obejmowało naturalne i sztuczne zbiorniki wodne znajdujące się w rejonie operacyjnym JRG2. W ramach rozpoznania sprawdzono możliwości dojazdu do stanowiska czerpania wody samochodami gaśniczymi oraz określono optymalny układ pompowy dla danego zbiornika. Przeanalizowano także bezpośrednie otoczenie punktu czerpania wody celem wyznaczenia placu manewrowego dla pojazdów pożarniczych w przypadku wyboru wariantu dowożenia. W ramach tych czynności przeprowadzono także ćwiczenia praktyczne z zakresu rozwinięcia gaśniczego z wykorzystaniem działka przenośnego.