Ćwiczenia-Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dnia 24 października odbyły się ćwiczenia SGRChem-Katowice-Piotrowice.

Założenie ćwiczeń : przesyłka z promieniotwórczym źródłem przewróciła się na korytarzu w CSK na Ligocie. Zadaniem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego było wyznaczenie strefy niebezpiecznej, identyfikacja źródła i umieszczeniu w pojemniku zastępczym. Czynności wykonano robotem IBIS, celem którego było ograniczenie czasu przebywania ratowników w strefie niebezpiecznej.