Linki

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
http://www.straz.gov.pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
http://www.katowice.kwpsp.gov.pl

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
http://www.strazpozarna.katowice.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr I w Katowicach
http://www.jrg1.strazpozarna.katowice.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr III w Katowicach

http://www.jrg3.strazpozarna.katowice.pl/


JEDNOSTKI OSP W KSRG

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Kostuchnie
http://www.ospkostuchna.org

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach-Dąbrówce Małej
http://www.osp.katowice.pl/


Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
http://www.ios.edu.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
http://www.wsse.katowice.pl/news.php

Państwowa Agencja Atomistyki
http://www.paa.gov.pl

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
http://www.ncbj.gov.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy
http://www.ciop.pl

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a.php

Główny Instytut Górnictwa
http://www.gig.eu

Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologi (National Institute of Standards and Technology)
http://www.nist.gov/index.html

OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)
http://www.opcw.org